Sign In

Remember Me

Солидарна Хранкооп акция @ био ферма Венец

Солидарна Хранкооп акция @ био ферма Венец

ENG below
–––––––
Здравейте приятели на зелените и тучни градини,

Хранкооп София, био ферма Венец и сдружение “Зелен” ви каним да работим заедно на 15 и 16 май 2021 г. (събота и неделя), да се запознаем и да обменим мисли и енергия в едно важно мероприятие – грижата за природата и нашето природощадящо изхранване и отношение.

Венец отглежда плодове, зеленчуци и зърнени култури в своите поликултурни градини, голяма част от които са изградени на принципа на пермакултурата и са биосертифицирани. Градините се намират в райско кътче в Троянския предбалкан.

Солидарните акции на Хранкооп свързват производители на чиста храна с потребителите, които я ценят. Доброволци посещават избрана ферма от мрежата на Хранкооп и помагат с каквото е необходимо в зависимост от сезона.

Включете се в нашата Солидарна акция, за да помогнем на нашите домакините в следните дейности:
* Мулчиране на ябълки;
* Изграждане на капково напояване за нова ябълкова градина;
* Разсаждане на домати/чушки/физалис;
* Плевене;
* Окопаване;

Необходимо оборудване:
* удобни и подходящи за сезона работни дрехи за поле;
* стабилни работни обувки;

Ръкавици и инструменти ще бъдат предоставени от домакините.

Работно време и обедна почивка:
Ден 1: от 10:00 до 12:30 ч и от 14:30 до 17:00 ч.
Обедна почивка от 12:30 до 14:30 ч.

Ден 2: от 9:30 до 12:00 ч. и от 14:00 до 15:30 ч.
Закуска: 8:00 ч.
Обедна почивка от 12:00 до 14:00 ч.

Настаняване:
На разположение на доброволците ще бъде изграден къмпинг за палатки, както и общностна кухня. Моля, всеки да се погрижи за палатковото си оборудване. Храната е осигурена от домакините.

Други възможности за спане – може да проверите:
ПриРодната Ферма, Старо Стефаново: Свилен, 0876 470 509
Станьовата къща, Дебнево (https://pochivka.bg/kashti-debnevo-t460)
Къщи Симида, Дебнево (https://pochivka.bg/kashti-debnevo-t460)
Къща за гости Елица, Врабево
Къща за гости Диляна, Врабево

Локация и придвижване до там:
Био ферма “Венец” се намира в село Дебново, Троян. Точна локация за мястото на среща ще получите след като се регистрирате.За споделен транспорт (търсене или предлагане) – моля, оставете коментар в събитието и се самоорганизирайте.

Регистрация:
Регистрацията е задължителна, защото местата са ограничени. Моля, попълнете регистрационната форма – https://forms.gle/Rczv4NubGuXNNwAJA

Ако в деня на събитието се чувствате болни, моля останете вкъщи. Събитието ще се проведе съгласно всички актуални противоепидемични мерки и предписания. Ако ситуацията го налага, събитието ще бъде отложено (моля, следете за новини).

Събитието се провежда с подкрепата на Dacia.

–––

Solidarity Hrankoop action @ organic farm Venets

Hello good friends and fellows of green gardens,

Hrankoop Sofia, Organic farm Venets and Green Association invite you to work together on May 15 and 16, 2021 (Saturday and Sunday), to meet and exchange thoughts and energy in an important event – the care of nature and our environmentally friendly nutrition and attitude.

There are more than 80 types of fruits, vegetables and cereals grown in their gardens, built on the principle of permaculture and bio-certified.

Hrankoop’s solidarity actions connect small producers of natural food with consumers who value it. Usually volunteers visit a selected farm from the Hrankoop network and help with whatever is needed depending on the season.

Join our Solidarity Action to help our hosts in the following activities:
Mulching apples;
Construction of drip irrigation for a new apple orchard;
Planting tomatoes / peppers / physalis;
Weeding;
Hoeing;

Necessary equipment:
comfortable and suitable for the season work clothes;
stable work shoes;
Gloves and tools will be provided by the hosts;

Working hours and lunch break:
Day 1: 10:00 to 12:30 and 14:30 to 17:00
Lunch break from 12:30 to 14:30

Day 2: 09:30 to 12:00 and 14:00 to 15:30
Breakfast: 08:00
Lunch break from 12:00 to 14:00

Accommodation:
A tent campsite and a community kitchen will be built at the disposal of the volunteers. Please take care of your tent equipment.

Other sleeping options, you can check here:
Stanyova house, Debnevo https://pochivka.bg/kashti-debnevo-t460
Houses Simida, Debnevo https://pochivka.bg/kashti-debnevo-t460
Guest House Elitsa, Vrabevo
Guest House Dilyana, Vrabevo

Location and navigation:
Organic farm „Venets“ is located in the village of Debnovo, Troyan. You will receive an exact location for the meeting place after registering.

For shared transport (search or offer) – please leave a comment in the event and organize yourself.

Registration:
Registration is required because places are limited. Please fill in the registration form –
https://forms.gle/Rczv4NubGuXNNwAJA

If you feel sick on the day of the event, please stay home. The event will be held in accordance with all current anti-epidemic measures and prescriptions. If the situation requires it, the event will be postponed (please follow the event for updates).

The event is supported by Dacia.

Публикувано от

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Към лентата с инструменти