Sign In

Remember Me

Фермерски фестивал София

Фермерски фестивал София

Фермерските фестивали имат за цел да демонстрират и подкрепят възраждащите се традиции и култура на селото, в съчетание с новите тенденции за устойчиво потребление и здравословен начин на живот.

Хранкооп работи с малки семейни ферми, занаятчии и свободни артисти, за да създаде неповторимо взаимно допълване на три неразделни части на качествения живот – чиста храна, занаятчийски продукти и непосредствен досег до изкуство, което може да бъде представено на открито и в неформалната обстановка на улицата.

Фестивалите се провеждат със съдействието на Столична община и в партньорство с много други огранизации и институции вече 10 години, и се утвърдиха като успешни и очаквани събития за жителите и гостите на София.

Към лентата с инструменти