Sign In

Remember Me

2. Солидарно земеделие

» Хранкооп наръчник » Пътят от производителя до потребителя » Солидарно земеделие

Най-общо Солидарното земеделие, или както го наричат по света Community Supported Agriculture (земеделие, подкрепено от общността) е реализираната среща, която възстановява връзката на хората от големия град с храната и земята, където тя е родена и също така с онези, които по един осъзнат и биологично чист начин обработват земята и отглеждат храната – фермерите.

При солидарното земеделие се поставя акцент върху ценности като солидарност, доверие, взаимна подкрепа и позитивен диалог, върху които се изграждат трайни партньорски взаимоотношения.

Структурата е сравнително проста и се базира на няколко основни момента:

Срещата – хората от града се запознават на живо с производителите.

Групата – създава се неформална солидарна общност от домакинства, които искат да се абонират за бъдещата реколта на фермата. Всяко домакинство прави списък на продуктите и тяхното количество, които би искало да получава през сезона. Впоследствие, заедно с производителите, се преценява какво реално те могат да отгледат и кога и как то ще бъде доставяно.

Планиране – на базата на съвместно изработения списък с планирани продукти членовете на солидарната земеделска общност стигат до споразумение с производителя за цената, количеството, периодичността и начина на доставка на продуктите.

Абониране – като членове на група за солидарно земеделие, потребителите предварително се абонират за участие в групата, като заплащат сезонен аванс или месечна сума / „членски внос” (предварително договорена от всички членове на групата заедно с фермера).

Кошницата – според условията на предварителната уговорка, фермата всяка седмица снабдява членовете на солидарната група с предварително договорена част от сезонната продукция – обикновено това е една кошница от около 10-15 кг., която съдържа равномерно разпределен дял от целия асортимент на сезонната реколта.

Към лентата с инструменти