Sign In

Remember Me

Солидарен кооператив „Свободна храна“

Солидарен кооператив „Свободна храна“

Храната в днешно време не е свободна. Хранителната ни независимост е отнета от политиците, олигархията и системата за дистрибуция на благата ни. Осъзнаваме, че трябва да вземем нещата в собствените си ръце, а не да чакаме някой друг да ни дава свобода. Затова чрез самоорганизация в хранителен кооператив целим изграждане на нова солидарна икономика, този път от, на и за хората!

Повече за кредото ни тук: http://prqkademokraciq.wordpress.com/…/%D1%81%D0%BE%D0…/

Организация на групата на кооператива се случва през затворена Фейсбук група и следва следните правила:

1. Представяне на потребителите от кооператива:
Във файл „Потребители от коопа (по азбучен ред)“ в секция Files

2. Представяне на производителите от кооператива:
Във файл „Производители от коопа (по азбучен ред)“ в секция Files

3. Организационни решения, гласувани по прякодемократичен път от кооператива наживо:
Вижте файл „РЕШЕНИЯ ОТ СРЕЩИТЕ“ в секция Files и Текущото онлайн събитие „Дискусия по функционирането на хранкооп „Свободна храна“

4. Оферти, одобрени на срещите на кооператива наживо и отзиви по тях – на стената на фейсбук групата на кооператива

5. Таблица с актуални поръчки по одобрените оферти (с отделен шийт за всяка оферта):
Линк в пиннатия постинг на стената на групата

6. Кандидат-оферти, подлежащи на обсъждане, преди да бъдат публикувани на стената на фейсбук групата на кооператива:
В постинги към събитието за срещата на кооператива (или в коментарите към едноименния постинг на стената на кооператива)

7. Предложения за подобряване функционирането на кооператива:
В постинги към събитието „Дискусия по функционирането на хранкооп „Свободна храна” (или в едноименния постинг на стената на кооператива)

8. Полезни връзки по тематиката на кооператива:
Вижте файл „ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ“ в секция Files

9. Новини и любопитни факти по тематиката на кооператива:
Вижте коментарите под файл „ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ“ в секция Files

10. Възможности за участие в дейността на Солидарен кооператив “Свободна храна”

– Издирване на селскостопански производители, с които бихме могли да се кооперираме пряко и вписване на съответно предложение в коментарите към тематичния постинг на стената на коопа

– Участие в срещите на коопа на живо – ежеседмични и извънредни, за обсъждане и вземане на решения по актуалните предложения за подобряване функционирането на коопа

– Предлагане на кандидат-оферти за обсъждане и одобрение чрез анкета в актуалната обява за среща на коопа

– Поемане на ангажимент за координация на новоодобрени оферти като отговорник

– Споделяне на предложения за подобряване функционирането на коопа в текущото събитие “Дискусия по функционирането на хранкооп „Свободна храна” и в съответния постинг на стената на коопа

– Споделяне на полезни линкове и новини по тематиката на коопа в съответния постинг на стената на коопа

– Популяризиране на кооперативната философия и дейност

– Сигнализиране на админите за нередности

Към лентата с инструменти