Sign In

Remember Me

Фермерски пазари

Чиста храна

Мисията на фермерските пазари Хранкооп е да предоставят достъп до чиста храна. По-голямата част от производителите са био-сертифицирани, а всички са подбрани да обичат работата си, да разбират важността на това храната да е чисто отгледана и да милеят за природата и хората.

Само производители

Всички производители на пазарите са малки семейни ферми, предлагащи почти изцяло само собствена продукция. Има и такива, които предлагат продукти на техни съседни ферми или се кооперират, с такива, които нямат възможност да присъстват на пазара.

Събития

Стараем се да организираме поне веднъж месечно тематични събития свързани с храната, здравословния начин на живот, родителството и културата. Подаваме ръка и на други организации, които искат да провеждат събития в тази област.

Еко работилници

На всеки пазар имаме обособена част за детски еко работилници. Ние държим на образованието и въвличането на децата и хората, които се занимават с ръчно изработени красоти от еко или рециклирани материали. Популяризирането на устойчив начин на живот е неразделна част от стремежа за здравословно хранене.

Към лентата с инструменти