Sign In

Remember Me

Форум на Беглика постави началото на ново поколение фермерски пазари

Форум на Беглика постави началото на ново поколение фермерски пазари

През август на Беглика Фест 2015 се проведе първата неформална среща на кулинарни таланти и любители градинари, които искат да стартират свое малко предприемачество, за да могат да участват и във фермерските пазари. В обсъждането се включиха хора от различни възрасти и различни краища на страната, за да споделят общите си проблеми и опит. За разлика от предишни опити за обединяването им обаче, този път те сами изразиха готовност за общи съвместни дейности, за да се развиват в ново поколение малки производители и ново поколение фермерски пазари.

„Трябва да общуваме помежду си, но промяната няма да стане веднага„, с тази нагласа подходиха малките производители и прецениха, че сега за тях ще бъде най-ползотворно да се обединят в неформална общност, за да имат свободата да се развиват самостоятелно, да се сдружават в малки групи спрямо специфичните си интереси и да разработват свои нови модели за малки предприемачества.

Съвместните дейности, към които ще се стреми неформалната общност ще бъдат:

  • Facebook комуникация в група
  • срещи на живо за споделяне на опит и обсъждане на развитието на общността
  • насърчаване и подпомагане на предприемаческото обучение и подготовка;
  • взаимна подкрепа за развиването на иновативни бизнес модели, които да дадат достъп на най-малките до пазара.

Виж резюме на срещата тук

Първите две стъпки след форума вече са направени. Сдружение „Устойчиво общество“, като организатор на срещата на Беглика и координатор на неформалната общност, започна изграждането на новия уеб-портал в подкрепа на най-малките производители. Сайтът www.localfood.bg ще обединява ценна информация за обучения и развитие, ще съдържа ресурси за стартиране на нови малки предприемачества, ще насърчава комуникацията в мрежа и ще популяризира успешните практики на новите малки бизнеси в страната. Друга стъпка, която предприе сдружението е успешното тестване на нов формат пазар за местни храни, в който бяха включени талантливи производители без свой бизнес. Те имаха възможността да ползват кооперативна кухня „Фермата“ в Пловдив, за да приготвят храните си и да регистрират продажбите си чрез жетонна система на разплащане кото вид вътрешна валута.

Форум „Общност за занаятчийски храни“ на БЕГЛИКА ФЕСТ 2015 бе част от проекта „Фермерските пазари в София и Пловдив – събития за устойчиво развитие“, който се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП, www.ngogrants.bg

Към лентата с инструменти