Sign In

Remember Me

Новите ГМО: големият бизнес отново иска контрол над храната ни!

Новите ГМО: големият бизнес отново иска контрол над храната ни!

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО, НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИЗБОРЪТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СА ЗАСТРАШЕНИ

Научете повече за „новите ГМО“ от За Земята

Въпреки, че политиците постоянно твърдят, че приоритет ще се дава на малките производители и агроекологията, все по-видимо светът върви към все по-голяма концентрация на ресурсите в земеделието – окрупняване на земята, патенти за семена, все по-тежки регулации над малките и същевременно политически протекции на големите индустриални производства.

70% от производството на семена и агрохимикали е в ръцете само на три обединени компании: Dow-DuPont, Bayer-Monsanto и ChemChina-Syngenta!

Една от проявите на това противоречие е подновените кампании на големите корпорации да представят ГМО като инструмент, който ще реши кризата в земеделието и климата. Вместо да бъдат насърчени разнообразието и иновациите, ЕК терси начини да облекчи регулацията на ГМО в Европа – особено в областт на така наречените „нови ГМО“ създадени по CRISPR технология – „генетични ножици“, чрез които се редактира генома на даден организъм – крави без рога, супер-мускулисти свине, гъби, които не потъмняват и др.

Твърдението за тези „нови ГМО“ са, че при тях не се внасят гени от други видове, а „само се изрязват“ (редактират) части от техния собствен геном. Резултатите от такива „редакции“ обаче са непредсказуеми. Въпреки това, убедеността на компаниите, че „контролират“ положението е крайно безотговорна и те оказват все по-силен натиск върху политиците да допускат вече до пазара продукти от такива „само подобрени“ нови видове. Примери за рисковете и опасностите за околната среда и хората се трупат, но за съжаление има опасност политиците да не издържат на натиска на лобистите.

Включете се в петицията против допускането на пазара на „новите ГМО“.

Ние знаем, че устойчивото земеделие се изгражда чрез работа с природата, а не срещу нея. Устойчивото земеделие поставя в основата си разнообразието, справедливостта и баланса с
природата. Това отчасти е отразено и в стратегията на Комисията на ЕС „От фермата до трапезата“.

Докато новите ГМО обещават да подкрепят статуквото в земеделието, като „редактират“ кравите, за да произвеждат по-малко метан, и позволяват масово производство на фуражи, науката отново и отново ни показва, че справедливата и устойчива хранителна система означава да се откажем от индустриалното земеделие и монокултурите, да се насочим към диверсификация на културите, биоразнообразие и по-ефективно използване на земята и природните ресурси.

Точно както кравите не трябва да бъдат редактирани, така и фактите не трябва да бъдат редактирани, а решенията за защита на устойчивото и справедливо земеделие не могат да бъдат купени от мегакорпорации.

Европа трябва да се пази от фалшиви решения и да се увери, че времето, парите и научните изследвания се инвестират в доказани решения като агроекологията, а не в поддържането на патентен картел.

Хранкооп се присъединява към призивът на Friends of the Earth:
• Достъпът до биологичното разнообразие, необходимо за по-нататъшното размножаване, да
не се контролира, възпрепятства или блокира чрез патенти. Съответната директива на ЕС трябва да се прилага стриктно, за да се блокират патентните претенции за растения, животни и организми, които не се основават на патентована ГМО технология.
• Регламентиране на новото поколение ГМО в рамките на съществуващите закони за ГМО, за да се осигури свобода на избора за потребителите, земеделските стопани и селекционерите, а новите технологии да преминават през строги проверки за безопасност и етикетиране, преди да бъдат пуснати на пазара.

Още по темата:

Публикувано от

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Към лентата с инструменти