Sign In

Remember Me

I. ВЪВЕДЕНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

» Хранкооп наръчник » Въведение

Здравословното хранене и връзката с природата все повече излиза на преден план. Земеделието и в частност биоземеделието е един от малкото сектори, които са с постоянен растеж и които имат благоприятен ефект върху устойчивото развитие на страната или региона. В голямата си част биоземеделието се развива от малки земеделски стопанства / семейни ферми, които произвеждат качествени и автентични храни, но в малки количества, при това сезонно обусловени. Част от тези продукти не са биосертифицирани, но те са натурални и резултат от устойчиви земеделски практики, предавани от поколение на поколение.

Хората се обръщат все повече към храни от местни производители заради собственото си здраве, защото те са без пестициди, консерванти, ГМО и др. За реализацията на произведената собствена продукция е изключително важен директния контакт с клиентите и крайните потребители. Съществуващите пазарни институции и пазари на производителите са силно доминирани от търговци и прекупвачи, което възпрепятства създаването на нормални пазарни отношения в земеделското производство. Един от начините за преодоляване на тези проблеми е усъвършенстването на пазарните механизми за реализация на земеделските продукти.

Към лентата с инструменти