Sign In

Remember Me

Отново и отново призоваваме политиците да променят селскостопанската политика в ЕС!

Отново и отново призоваваме политиците да променят селскостопанската политика в ЕС!

Какво е положението?

През октомври 2020 г. хиляди европейци надигнаха глас в знак на протест срещу
разрушителната сделка за бъдещето на земеделието в Европа. От тогава
европейските парламентаристи, земеделски министри и Комисията договориха
реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП), която съставлява една трета от
целия бюджет на Европейския съюз. През юни 2021 г. те постигнаха споразумение и
решиха да продължат обичайния модел на печалба от индустриалното земеделие,
което унищожава природата и биологичното разнообразие, допринася за изменението
на климата и застрашава бъдещето на дребното земеделие в Европа и по света.

Включете се!

Сега повече от всякога трябва да направим така, че исканията ни да бъдат чути.
Искаме храна за хората, а не за печалба! Изискваме незабавни действия за защита н
почвите, водите, семената, производителите на храни, животните и храната, която
ядем. Учените ни казват, че през това десетилетие трябва да направим земеделието
подходящо за бъдещето, така че не можем да губим повече време. Нуждаем се от
значителни земеделски реформи сега!

Присъединете се към нас в дните на действие от 1 до 31 октомври 2021 като се регистрирате в ПОКАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДОБРА ХРАНА ДОБРО ЗЕМЕДЕЛИЕ или пишете на info@goodfoodgoodfarming.eu и info@hrankoop.com за да направим съвместни акции в България!

Разгледайте и сайта на кампанията за ресурси свързани с действията и комуникацията. www.gfgf.eu/#GoodFoodGoodFarming.

През последните три години организирахме стотици събития, провели се в села, малки и големи градове. Нека притиснем националните и регионалните правителства с множество децентрализирани
действия по целия континент, за да направим хранителните и селскостопански
реформи благоприятни за бъдещето. Съберете се на офлайн демонстрация,
протестен пикник, флаш моб или организирайте онлайн събития или семинари.
Всеки
формат, който ще насочи вниманието към нашата споделена кауза, е добре дошъл.

+++

Заедно можем да кажем на вземащите решения: сега или никога!

Спрете да плащате 54 милиарда евро годишни субсидии в джоба на агропромишлеността, грабителите на земя и големите корпорации. Подкрепете прехода към земеделски практики, които са
справедливи спрямо хората и планетата.

Вземете си тенджерите и тиганите и вдигнете шум за суверенитета на храната и агроекологията.

Ние искаме:
● достъп до местна, здравословна и подходяща от културна гледна точка храна за
всички
● оживени селски райони и повече хора в земеделието
● липса на ГМО и значително намаляване на химическите пестициди и торове
● справедливи доходи и достойни условия на труд за фермери, земеделски работници,
скотовъдци и рибари
● субсидии за подпомагане на земеделските производители при прехода към по-
устойчиви практики
● защита на биологичното разнообразие, околната среда и климата
● по- хуманно отношение към животните и по-малко, но по-висококачествени
животински продукти
● международни търговски споразумения, които защитават човешките права и
подкрепят усилията за създаване на социално справедливи и екологично устойчиви
общества
● по-голямо участие на земеделски производители, потребители и активисти във
вземането на политически решения

Защо сега?

Европейските институции и националните правителства все още могат да стимулират
социална и екологична амбиция при прилагането на ОСП, която трябва да бъде
планирана с участието на гражданското общество във всяка страна. Време е да
предприемем действия, изискващи повече подкрепа за агроекологично и устойчиво
земеделие в нашите общности и благоприятни практики за климата и природата.
Заедно с Европейската комисия държавите-членки трябва да приведат политиките в
областта на храните и селското стопанство в съответствие с целите на Европейската
зелена сделка. Трябва да се уверим, че институциите спазват обещанията си и
работят за намаляване употребата на пестициди, торове и антибиотици и за
увеличаване на органичното земеделие. Ако искаме да се противопоставим на кризата
с климата и биологичното разнообразие, трябва драстично да намалим емисиите и
замърсяването от индустриалното земеделие.

Общоевропейска кампания за по-добро земеделие инициирана от:
BirdLife Europe
CambiamoAgricoltura [Italy]
Friends of the Earth Europe
IFOAM Organics Europe
Slow Food Europe
Wir haben es satt! [Germany]

Публикувано от

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Към лентата с инструменти